PWC op­gi­ver pla­ner om nyt do­mi­cil

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Jeu­dan og re­vi­sions­fir­ma­et PWC vil al­li­ge­vel ik­ke fin­de sam­men i en fæl­les in­ve­ste­ring i et nyt do­mi­cil til 1,6 mia. kr. til PWC på Mar­mor­hol­men på Øster­bro i Kø­ben­havn. Iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra

Ejen­dom­me:

PWC skyl­des be­slut­nin­gen, at re­vi­sions­sel­ska­bet har valgt at bli­ve i sit nu­væ­ren­de ho­ved­sæ­de på Strand­vej­en i Hel­lerup, hvor man vil mo­der­ni­se­re, li­ge­som man vil flyt­te ind i lo­ka­ler ved si­den af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.