Mas­seslags­mål på Klostert­or­vet

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

Nat­ten til fre­dag kl. 03.52 op­stod der slags­mål mel­lem fle­re per­so­ner på Klostert­or­vet i Aar­hus. Po­li­ti­et fik talt par­ter­ne til ro, men en mand, der hav­de væ­ret in­vol­ve­ret i slags­må­let, var stuk­ket af fra ste­det, selv­om han var ble­vet råbt an af po­li­ti­et.

En pa­trul­je kør­te der­for rundt i om­rå­det for at le­de ef­ter ham.

Kort tid ef­ter så pa­trulj­en på Gl. Mun­ke­ga­de en mand, der pas­se­de på sig­na­le­men­tet. Man­den be­gynd­te at lø­be væk fra pa­trul­je­bi­len, men en be­tjent fik ind­hen­tet ham. Man­den næg­te­de imid­ler­tid at ef­ter­kom­me po­li­tiets an­vis­nin­ger, hvor­for han blev anholdt og kørt til po­li­ti­sta­tio­nen, hvor han måt­te til­brin­ge nat­ten.

Vold:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.