Sprit­bi­list uden kø­re­kørt

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En bor­ger kon­tak­te­de lidt ef­ter mid­nat nat­ten til fre­dag po­li­ti­et, for­di han på Ring­vej Syd i Aar­hus kør­te ef­ter en bil, der kør­te me­get usik­kert og fle­re gan­ge hav­de væ­ret i grøf­ten. Det vi­ste sig, at fø­re­ren, en 19-årig mand, ik­ke blot var me-

Tra­fik:

get spi­ri­tuspå­vir­ket, men hel­ler ik­ke hav­de kø­re­kort, for­di han tid­li­ge­re var ta­get for sprit­kør­sel. En pas­sa­ger i bi­len op­t­rå­d­te ag­gres­sivt over for po­li­ti­et og vil­le ik­ke føl­ge dets an­vis­nin­ger, hvor­for han blev anholdt og ta­get med på sta­tio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.