29-årig brug­te falsk pen­ge­sed­del

Jyllands-Posten - - VOORZIJDE PAGINA -

En 29-årig mand blev tors­dag ef­ter­mid­dag til­ba­ge­holdt af to bu­tiks­vag­ter i Stor­cen­ter Nord, for­di han hav­de for­søgt at be­ta­le med en falsk tu­sind­kro­ne­sed­del i to for­skel­li­ge bu­tik­ker. Beg­ge ste­der af­vi­ste per­so­na­let at ta­ge imod sed­len, for­di det men­te, at den var falsk. Da po­li­ti­et an­kom, blev man­den sig­tet for at ha­ve for­søgt at be­ta­le med en falsk pen­ge­sed­del, men han var på da­væ­ren­de tids­punkt ik­ke i be­sid­del­se af tu­sind­kro­ne­sed­len. Han for­kla­re­de be­tjen­te­ne, at han ik­ke vid­ste, at sed­len var falsk, og at han hav­de be­talt med den i en an­den bu­tik, han dog ik­ke øn­ske­de at op­ly­se nav­net på. Han ri­si­ke­rer nu en sig­tel­se for an­ven­del­se af fal­ske pen­ge.

Falsk­mønt­ne­ri:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.