Ju­le­kon­cert

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Trom­pe­ti­sten Per Nielsen op­træ­der i kir­ker lan­det over den­ne jul, og læg­ger vej­en for­bi Skæ­ring Kir­ke tirsdag. Per Nielsen er til dag­lig trom­pe­tist i Søn­derjyl­lands Sym­fo­ni­o­r­ke­ster, og han har de se­ne­ste par år fyldt bæn­keræk­ker i de dan­ske kir­ker ved ju­le­tid. Han spil­ler blandt an­det kend­te ju­le­me­lo­di­er fra al­bum­mer­ne “Christ­mas Ti­me” og “Christ­mas Joy”. Der­u­d­over vil han spil­le en ræk­ke af de mest kend­te ju­lesal­mer og -san­ge. Kon­cer­ten be­gyn­der klok­ken 19.30.

Ryt­misk:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.