En rø­ver­hi­sto­rie

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

“En sand rø­ver­hi­sto­rie” kan i dis­se da­ge op­le­ves hos Te­a­tret Grup­pe 38 frem til ons­dag den 19. december. Fo­re­stil­lin­gen er frit for­tol­ket ef­ter Sel­ma La­ger­löfs “Leg­en­den om ju­lero­ser­ne”. I for­tæl­lin­gen er det far­ligt at be­væ­ge sig ind i Gör­rin­ge­sko­ven, hvor man kan bli­ve over­fal­det af det vær­ste rø­ver­pak. Men en iskold vin­ter­dag går en munk og hans un­ge lær­ling dybt ind i sko­ven, hvor de har hørt en rø­ver­hi­sto­rie om et mira­kel. Un­der fo­re­stil­lin­gen vil pu­bli­kum lig­ge i hæn­ge­kø­jer un­der en strå­len­de him­mel.

Sce­nen:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.