Sprit­bi­list sig­tet for be­stik­kel­se

Jyllands-Posten - - INDLAND -

Be­stik­kel­se: En sa­er­de­les be­ru­set mand blev lør­dag an­holdt na­er Kor­skro­en ved Var­de. An­hol­del­sen ske­te ef­ter an­mel­del­se fra en bi­list, som hav­de ob­ser­ve­ret slin­gren­de kør­sel fra den nu an­hold­te, skri­ver DR Syd.

»En pa­trul­je fik ham stand­s­et ved Kor­skro­en ta­et på Var­de og bad ham pu­ste i al­ko­me­te­ret. Og det vi­ste så en pro­mil­le på 2,0,« si­ger vagt­chef hos Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti Mads Le­er­vad Dam­mark til DR Syd.

Man­den blev an­holdt med hen­blik på at få ta­get en blod­prø­ve. I po­li­ti­bi­len for­søg­te man­den – en 32-årig let­te – iføl­ge Mads Le­er­vad Dam­mark at be­stik­ke po­li­ti­fol­ke­ne.

»Han vil­le gi­ve dem 1.000 kr., hvis de lod ham gå. Den gik selv­føl­ge­lig ik­ke, for vi kan ik­ke be­stik­kes,« ly­der det fra vagt­che­fen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.