TDC OG HU­AWEI

Jyllands-Posten - - INDLAND -

TDC ind­gik i 2013 en seksår­ig af­ta­le med ki­ne­si­ske Hu­awei om at le­ve­re ud­styr til TDC’s 4Gmo­bil­netva­erk, li­ge­som Hu­awei står for drif­ten af net­va­er­ket.

Af­ta­len til en va­er­di af 4 mia. kr. trå­d­te i kraft i marts 2014.

Bå­de USA, Au­stra­li­en, New Ze­aland og det stør­ste bri­ti­ske te­le­sel­skab, Bri­tish Te­lecom, har af frygt for spio­na­ge ude­luk­ket Hu­awei fra op­byg­ning af bl.a. nye 5G-net­va­erk.

Nor­ges re­ge­ring over­ve­jer at ude­luk­ke Hu­awei fra 5G-net­tet. I Dan­mark er si­tu­a­tio­nen sta­dig uaf­kla­ret.

TDC’s af­ta­le med Hu­awei ud­lø­ber til marts 2020. En ny af­ta­le med en le­ve­ran­dør skal for­hand­les på plads i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.