INF-TRAK­TA­TEN

Jyllands-Posten - - INTERNATIONAL -

INF står for: In­ter­me­di­a­te Ran­ge Nuclear For­ces Tre­aty. Af­ta­len blev ind­gå­et i 1987 mel­lem USA og Sov­je­tu­ni­o­nen og skrot­te­de 2.800 ato­ma­re mel­lem­di­stan­cera­ket­ter med en ra­ek­ke­vid­de på 500-5.500 km. Den om­fat­te­de dog kun land­ba­se­re­de mis­si­ler.

Op gen­nem 1980’er­ne bøl­ge­de den så­kald­te fredskamp i Vest­eu­ro­pa. Na­to be­sva­re­de op­stil­lin­gen af nye sov­je­ti­ske SS20-mis­si­ler med sin så­kald­te dob­belt­be­slut­ning fra 1979: 572 nye Pers­hing- og kryd­ser­mis­si­ler op­stil­le­des, men blev ledsa­get af et til­bud om ned­rust­nings­for­hand­lin­ger.

I 2013 op­da­ge­de Na­to, at Rusland har in­tro­du­ce­ret det nye mel­lem­di­stan­ce­mis­sil SSC-8 med en ra­ek­ke­vid­de på 2.500 km.

over, at USA mang­ler land­ba­se­re­de mel­lem­di­stan­cera­ket­ter an­dre ste­der i ver­den, f.eks. i Det Syd­ki­ne­si­ske Hav. Ki­na er ik­ke om­fat­tet af INF-trak­ta­ten og er i gang med en stor­stilet op­rust­ning i re­gio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.