Dødstal ste­get til fi­re ef­ter ga­s­eks­plo­sion

Jyllands-Posten - - INTERNATIONAL -

Pa­ris: End­nu en kvin­de er fun­det dra­ebt i Pa­ris ef­ter en ga­s­eks­plo­sion i et ba­ge­ri lør­dag, skri­ver nyheds­bu­reau­et AFP søn­dag. Kvin­den blev fun­det af red­nings­ar­bej­de­re i ru­i­ner­ne af den del­vist de­stru­e­re­de byg­ning med hja­elp fra spor­hunde. Unavn­giv­ne kil­der fra red­nings­per­so­na­let si­ger til AFP, at det end­nu ik­ke er be­kra­ef­tet, om det er li­get af en kvin­de, der bo­e­de umid­del­bart over ba­ge­ri­et. Hun er der­for fort­sat sav­net. To brand­folk og en spansk turist blev lør­dag be­kra­ef­tet dø­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.