ROSA LUXEM­BURG

Jyllands-Posten - - INTERNATIONAL -

Rosa Luxem­burg, født 1871 i Po­len, dra­ebt den 15. ja­nu­ar 1919, var en tysk-polsk so­ci­a­list.

Luxem­burg kom til Tys­kland som ung og blev hur­tigt en strå­len­de stjer­ne i det ty­ske so­ci­al­de­mo­kra­ti, SPD.

Da SPD i 1915 støt­te­de tysk del­ta­gel­se i Før­ste Ver­denskrig, stif­te­de hun sam­men med so­ci­a­li­sten Karl Liebk­ne­cht an­tik­rigs­or­ga­ni­sa­tio­nen Spartaki­st­for­bun­det, som si­den blev det ty­ske kom­mu­ni­sti­ske par­ti.

Den 15. ja­nu­ar 1919 blev Luxem­burg og Liebk­ne­cht dra­ebt af så­kald­te fri­kor­p­strop­per, dvs. re­ge­rings­ponso­re­re­de pa­ra­mi­li­ta­e­re grup­per.

De to min­des hvert år i Berlin med en march fra Frank­fur­ter Tor til kir­ke­går­den Ge­denkstät­te der Sozi­a­li­sten, hvor man­ge tid­li­ge­re DDR-le­de­re lig­ger be­gra­vet – og des­u­den og­så Luxem­borg og Liebk­ne­cht.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.