Men­ne­ske­ret­tig­he­der i Egyp­ten når et nyt lav­punkt

Jyllands-Posten - - INTERNATIONAL - MAR­TIN KAAE

Kra­en­kel­ser­ne af men­ne­ske­ret­tig­he­der i Egyp­ten er gå­et fra »be­ty­de­li­ge« til »sub­stan­ti­el­le«, selv om EU in­ve­ste­rer mil­li­ar­der og øger sam­ar­bej­det. Eu­ro­pa gør for lidt, ly­der kri­tik­ken.

I sep­tem­ber blev 75 men­ne­sker dømt til dø­den. I én og sam­me doms­af­si­gel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.