Har re­ge­rin­gen få­et økul­ler?

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Hvor­for flere øer? He­le ni nye øer vil re­ge­rin­gen og Hvi­d­ov­re Kom­mu­ne »plan­la­eg­ge at byg­ge«. De kun­ne vel nø­jes med én ø. Det må va­e­re me­get bil­li­ge­re end med de man­ge ki­lo­me­ter di­ger og de man­ge bro­er. Skal der vand til for at »sik­re af­stand« imel­lem bo­li­ger og ir­ri­te­ren­de er­hvervsin­du­stri, så kun­ne nog­le vold­gra­ve vel gø­re det i det nye land­skab?

En an­den ø, som er ak­tu­el: Lind­holm-pro­jek­tet i Ste­ge Bugt til en 100-125 ud­vi­ste kri­mi­nel­le ud­la­en­din­ge. Til he­le 1,8 mio. kr. pr. ho­ved. Det må va­e­re me­get langt bil­li­ge­re at kø­be en gam­mel pas­sa­ger­fa­er­ge el­ler så­gar et gam­melt kryd­stogtskib til 125 el­ler 250 el­ler man­ge, man­ge flere pas­sa­ge­rer og la­eg­ge det til i Kø­ben­havns Havn ta­et på Chri­sti­ans­borg, Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen og Kø­ben­havns Po­li­ti­gård. Det må va­e­re ide­elt for al­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.