Midtjy­ske sejr over de sven­ske me­stre

Jyllands-Posten - - SPORT -

Hånd­bold: Hånd­bold­kvin­der­ne fra Her­ning-Ikast slog søn­dag det sven­ske mester­hold Säve­hof med 29-22 i EHF Cup­pen. På hjem­me­ba­ne gjor­de de midtjy­ske va­er­ter kort pro­ces og af­gjor­de me­re el­ler min­dre af­fa­e­ren før pau­sen. Ef­ter en ja­evn­byr­dig ind­led­ning kun­ne Her­ning-Ikast-tra­e­ner Kri­sti­an Kri­sten­sen se si­ne spil­le­re op­ar­bej­de et for­spring på 15-9 før de sid­ste 30 mi­nut­ter. Fø­rin­gen blev øget til ni scor­in­ger i an­den halv­leg. I slut­fa­sen fik Säve­hof-spil­ler­ne py­n­tet lidt på re­sul­ta­tet, så det end­te med en dansk sejr på syv mål. Un­gar­ske Sio­fok top­per EHF Cup­pens grup­pe B med fi­re po­int, Her­ning-Ikast og ty­ske Metzin­gen har to po­int, mens Säve­hof fort­sat er uden po­int.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.