ALK-Abel­ló hy­rer chef

Jyllands-Posten - - INVEST -

Me­di­co: ALK-Abel­ló har fun­det sin nye chef for pro­duk­tio­nen. Det er Chri­sti­an G. Hough­ton, der bli­ver den nye chef, hvil­ket in­klu­de­rer al­le glo­ba­le pro­duk­tions­ak­ti­vi­te­ter, op­ly­ser sel­ska­bet. Den nye chef er be­kendt med ALK, da han har va­e­ret an­sat i sel­ska­bet i 25 år. Chri­sti­an G. Hough­ton var tid­li­ge­re chef for Che­mi­s­try, Ma­nu­fa­c­turing and Con­trols (CMS) og ud­valg­te pro­duk­tions­en­he­der. Den nye pro­duk­tions­chef over­ta­ger job­bet ef­ter Sø­ren Nie­gel, der over­tog dob­bel­trol­len som di­rek­tør for salg og mar­ke­ting samt pro­duk­tion i novem­ber 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.