MA­STER­PLAN PÅ HJEM­LØ­SE­OM­RÅ­DET

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR -

Den se­ne­ste hjem­lø­se­ta­el­ling fra 2017 vi­ste, at an­tal­let af hjem­lø­se i Aar­hus Kom­mu­ne fort­sat er sti­gen­de. Sam­ti­dig vi­ste den, at Aar­hus Kom­mu­ne har den hø­je­ste an­del af un­ge hjem­lø­se blandt al­le dan­ske kom­mu­ner.

I novem­ber 2017 valg­te by­rå­det at igangs­a­et­te en kort­la­eg­ning og ma­ster­plan på om­rå­det. For­må­let er at gi­ve et over­blik over kom­mu­na­le og pri­va­te til­bud og ind­sat­ser og pe­ge på nye til­tag til at fore­byg­ge og af­hja­el­pe hjem­løs­hed.

Nu er pla­nen klar. Og ons­dag skal den drøf­tes på by­rå­ds­mø­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.