Ad­vo­ka­ter stif­ter nyt fir­ma

Jyllands-Posten - - JP AARHUS ERHVERVSLIV - LONNI PARK LYNGE

End­nu et nyt ad­vo­kat­kon­tor har ved års­skif­tet set da­gens lys. Den­ne gang dre­jer det sig om det aar­hu­si­an­ske Da­hl Jakob­sen Ad­vo­kat­fir­ma, der er etab­le­ret af ad­vo­ka­ter­ne Chri­sti­an Jakob­sen og Mor­ten Da­hl. Det frem­går af et op­slag på Lin­ke­din. Det nye kon­tor har pri­ma­ert fo­kus på køb og salg af fast ejen­dom, ud­ar­bej­del­se af te­sta­men­ter, straf­fe­ret, ud­la­en­din­ge- og asyl­ret samt fa­mi­li­e­ret. Bå­de Chri­sti­an Jakob­sen og Mor­ten Da­hl kom­mer fra po­si­tio­ner hos ad­vo­kat­fir­ma­et Grot­kja­er Elm­strøm, hvor Mor­ten Da­hl var dag­lig le­der af af­de­lin­gen i Aar­hus. Han har tid­li­ge­re ar­bej­det hos Ad­vo­ka­ter­ne Vest og Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen, in­den han kom til Grot­kja­er Elm­strøm i 2015. Chri­sti­an Jakob­sen har ud­over Grot­kja­er Elm­strøm en for­tid hos Hjul­mand­kap­tain.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.