Sex mel­lem ho­mo­seksu­el­le gjort lov­ligt

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL -

Botswa­na: Det vil frem­over va­e­re lov­ligt for ho­mo­seksu­el­le at ha­ve sex med hin­an­den i Botswa­na i det syd­li­ge Afri­ka. Det står klart ef­ter en af­gø­rel­se i lan­dets hø­jeste­ret tirs­dag. Her blev et ud­snit af straf­fe­loven fra 1965, der kri­mi­na­li­se­rer sex mel­lem ho­mo­seksu­el­le, er­kla­e­ret for va­e­ren­de i strid med lan­dets grund­lov. Dom­mer Mi­cha­el El­buru har valgt at ”un­der­ken­de be­stem­mel­ser­ne fra en vik­to­ri­ansk tid” og be­or­dre loven aen­dret. Af­gø­rel­sen kom­mer, min­dre end en må­ned ef­ter at et an­det afri­kansk land, Ke­nya, be­slut­te­de ik­ke at op­ha­e­ve en lig­nen­de lov. I Botswa­na var retslo­ka­let fyldt med ak­ti­vi­ster, der brød ud i ju­bel ved doms­af­si­gel­sen, be­ret­ter nyheds­bu­reau­et AFP.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.