ME­DI­ER UN­DER PRES

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL -

Me­di­er og jour­na­li­ster har i åre­vis va­e­ret un­der vok­sen­de pres i Rusland. Frie, uaf­ha­en­gi­ge me­di­er har det hårdt.

I 2006 blev den kend­te, ku­le­gra­ven­de repor­ter An­na Po­lit­ko­vska­ja myr­det. I man­ge an­dre til­fa­el­de er jour­na­li­ster ble­vet chi­ka­ne­ret og for­hin­dret i at ud­fø­re de­res ar­bej­de.

In­ter­na­tio­na­le pres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner kri­ti­se­rer lø­ben­de Rusland hårdt.

Tv-me­di­er­ne er stort set bragt un­der Kremls kon­trol. Min­dre, uaf­ha­en­gi­ge me­di­er har det hårdt. Men net­op de tre avi­ser, der nu støt­ter Ivan Go­lu­nov, hø­rer til i den­ne ka­te­go­ri.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.