Of­fer fra 11. sep­tem­ber iden­ti­fi­ce­ret

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL -

USA: Ved dna-test har myn­dig­he­der­ne i New York Ci­ty iden­ti­fi­ce­ret end­nu et dødsof­fer for an­gre­bet 11. sep­tem­ber 2001. Det er na­e­sten 18 år si­den, at fly­kapre­re fløj to pas­sa­ger­fly ind i tvil­lin­getår­ne­ne Wor­ld Tra­de Cen­ter på Man­hat­tan. Of­fe­ret, en mand hvis navn fa­mi­li­en ik­ke øn­sker of­fent­lig­gjort, mar­ke­rer dødsof­fer num­mer 1.643 ef­ter an­gre­bet. I alt blev 2.753 per­so­ner meldt sav­net, ef­ter at tår­ne­ne kol­lap­se­de. Ar­bej­det med at iden­ti­fi­ce­re of­re er der­for sta­dig i gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.