Re­viso­rer tror ik­ke på 2020mål

Jyllands-Posten - - INTERNATIO­NAL -

EU: Halv­de­len af EU-lan­de­ne har »sto­re ud­for­drin­ger« med at nå de na­tio­na­le 2020-mål for ved­va­ren­de ener­gi. Det er bud­ska­bet i en sa­er­be­ret­ning fra EU's re­vi­sions­ret (ECA). EU har som mål, at 20 pct. af ener­gi­en i sek­to­rer­ne elek­tri­ci­tet, op­varm­ning og køling samt trans­port skal kom­me fra ved­va­ren­de ener­gikil­der in­den ud­gan­gen af 2020. Dan­mark har sam­men med ti an­dre med­lem­slan­de al­le­re­de nå­et målsa­et­nin­gen for ved­va­ren­de ener­gi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.