Be­rømt skak­brik duk­ket op

Jyllands-Posten - - KULTUR -

Auk­tion: En del af et af de mest be­røm­te ar­ka­e­o­lo­gi­ske fund fra Stor­bri­tan­ni­en, Lewis-skaksa­et­tet, er ble­vet gen­fun­det. Og nu er det på auk­tion til en vur­de­ring af mel­lem 600.000 og 1 mio. bri­ti­ske pund, sva­ren­de til mel­lem 5 og 8,5 mio. dan­ske kr. Det op­ly­ser auk­tions­hu­set So­t­he­by’s, som har få­et fat i en af de be­røm­te skak­brik­ker og vil sa­et­te brik­ken på auk­tion i Lon­don sam­men med en ra­ek­ke an­dre skul­p­tu­rer og kunst­gen­stan­de den 2. juli. Lewis­skaksa­et­tet stam­mer fra Nor­ge, men var gen­nem lang tid gra­vet ned og der­på gen­fun­det på Lewis-øen i 1831.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.