Ik­ke ba­re den re­ne var­me luft

Jyllands-Posten - - DEBAT -

Jeg kan godt fryg­te, at fle­re og fle­re let­på­vir­ke­li­ge dan­ske­re vil bli­ve gre­bet af vis­se ide­a­li­sters fra­valg af kød for med hen­vis­ning til bl.a. kli­ma­for­an­drin­ger­ne at ka­ste sig over plan­tepøl­ser, grønt­sags­se­mul­je, kå­l­dol­mer, fri­te­ret ukr­udt og an­dre ting fra bo­ta­nik­kens ver­den.

Når man nu ved, hvor me­get drøv­tyg­ge­re med de­res fo­re­truk­ne fø­de­valg på­vir­ker vort kli­ma med de­res gas­ud­lad­nin­ger, er det ik­ke van­ske­ligt at fo­re­stil­le sig, at en stig­ning i an­tal­let af kød­for­na­eg­te­re vil med­fø­re, at Dan­mark i lø­bet af kort tid vil va­e­re at fin­de i fø­rer­fel­tet blandt ver­dens stor­p­rut­ten­de na­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.