Bol­de i ho­ve­d­et får ke­e­per til at stop­pe kar­ri­e­ren

Jyllands-Posten - - SPORT -

Hånd­bold: Vi­borg HK’s må­l­mand Han­na Dag­lund stop­per kar­ri­e­ren på grund af ved­va­ren­de pro­ble­mer med en hjer­ne­rystel­se. Den 25-åri­ge sven­sker si­ger, at pro­ble­mer­ne er op­stå­et, da hun fle­re gan­ge er ble­vet ramt af bol­de i ho­ve­d­et. »Li­ge nu fø­ler jeg, at der skal ro på alt, da jeg ik­ke kan ha­ve et al­min­de­ligt liv, som det er nu,« si­ger Dag­lund i en pres­se­med­del­el­se fra Vi­borg. »Jeg har få­et bol­den i ho­ve­d­et fle­re gan­ge, og det er al­drig ble­vet helt godt igen. Der har va­e­ret pe­ri­o­der, hvor det har va­e­ret okay, men så snart jeg la­ver lidt for me­get, op­le­ver jeg til­bage­fald,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.