Whi­st­le­blower gav nye op­lys­nin­ger om snyd

Jyllands-Posten - - SPORT -

Do­ping: Skan­da­len om brug af do­ping blandt rus­si­ske sport­s­u­dø­ve­re fort­sa­et­ter. Så­le­des med­del­te en ek­stern kom­mis­sion un­der Det In­ter­na­tio­na­le Ski­skyd­nings­for­bund (IBU) tirs­dag, at den har mod­ta­get nye va­e­sent­li­ge be­vi­ser fra den rus­si­ske do­ping-whi­st­le­blower Gri­gory Rod­chen­kov. »Dr. Rod­chen­kov har frem­sat yder­li­ge­re va­e­sent­li­ge in­for­ma­tio­ner og do­ku­men­ter, og han har ind­vil­get i at fort­sa­et­te med at as­si­ste­re kom­mis­sio­nen med dens ef­ter­forsk­ning,« med­del­er kom­mis­sio­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.