KARAKTERBO­GEN

Jyllands-Posten - - SPORT -

10: Den ab­so­lut­te to­pind­sats

9: En af sa­e­so­nens bed­ste pra­e­sta­tio­ner

7-8: Flot

5-6: Lidt som for­ven­tet 3-4: Un­der mid­del i stør­re el­ler min­dre grad

1-2: Me­get svagt ni­veau 0: Ups

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.