Har­bo­es ned­ju­ste­rer

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Bryg­ge­ri­er: En ugun­stig ud­vik­ling på det esti­ske mar­ked har med­vir­ket til, at Har­bo­es Bryg­ge­ri må nedskri­ve va­er­di­en af sin esti­ske bryg­ge­ri­virk­som­hed AS Viru Õlu med 11,5 mio. kr. Det med­fø­rer en ned­ju­ste­ring af for­vent­nin­ger­ne til re­sul­ta­tet før skat i det ska­e­ve regn­skabsår 2018/ 19, op­ly­ser bryg­ge­ri­et i en med­del­el­se til fonds­bør­sen. Bryg­ge­ri­et ser nu et un­der­skud på 10 mio. kr. mod et over­skud på 0-10 mio. kr. tid­li­ge­re. Sam­ti­dig pra­e­ci­se­rer bryg­ge­ri­et si­ne for­vent­nin­ger til driftsover­skud­det (ebit­da), hvor der nu ven­tes 105,5 mio. kr. mod før 100-110 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.