SAS mi­ste­de pas­sa­ge­rer

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Luft­fart: En om­fat­ten­de strej­ke blandt SASpi­lo­ter­ne i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge har med­vir­ket til et mar­kant fald i an­tal­let af pas­sa­ge­rer hos fly­sel­ska­bet i maj. Sam­let fløj 2,4 mio. med SAS i maj, hvil­ket er et fald på 10 pct. sam­men­lig­net med sam­me må­ned året før. Det er et fald på om­trent 265.000 sam­men­lig­net med sam­me må­ned i 2018, og her­af ud­gør strej­ken om­trent 100.000 pas­sa­ge­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.