NYE DA­TA­CEN­TRE

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Da­ta­cen­tre er sto­re hal­ler fyldt med com­pu­ter­ser­ve­re, som le­ve­rer tje­ne­ster til he­le ver­den via da­ta­for­bin­del­ser.

Bag da­ta­cen­tre­ne står it-ma­sto­don­ter som Goog­le, Ap­ple og Fa­ce­book. Cen­tre­ne bru­ger enor­me ma­eng­der strøm og har der­for brug for en sik­ker el­for­sy­ning.

Ap­ple ven­ter at åb­ne et da­ta­cen­ter ved Foulum na­er Vi­borg i 2020. Cen­tret skal ef­ter pla­nen for­sy­nes med strøm fra en vind­møl­le­part og et 42 me­gawatt stort sol­cel­le­an­la­eg.

Selv­om pla­nen med cen­tret i Aa­ben­raa er drop­pet, ejer Ap­ple dog fort­sat byg­ge­grun­den.

Goog­le har købt en grund i Kas­sø ved Aa­ben­raa med hen­blik på at op­fø­re et da­ta­cen­ter. Sel­ska­bet har og­så købt en grund uden for Fre­de­ri­cia til et da­ta­cen­ter.

Ef­ter et år med un­der­sø­gel­ser valg­te Fa­ce­book i marts at drop­pe et da­ta­cen­ter i Es­b­jerg. Det skul­le ef­ter pla­nen ha­ve haft et are­al på 250.000 kva­drat­me­ter.

Fa­ce­book er dog sta­dig ved at op­fø­re et da­ta­cen­ter i Oden­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.