EN­DO­MON­DO

Jyllands-Posten - - ERHVERV -

Stif­tet af Met­te Lyk­ke, Chri­sti­an Birk og Jakob Nor­den­hof Jøn­ck i 2007.

Al­le tre har si­den for­ladt En­do­mon­do.

Ho­ved­pro­duk­tet er en app til at må­le sin lø­be­tur el­ler an­dre for­mer for mo­tion.

Via et on­li­ne­forum kan man sam­men­lig­ne si­ne re­sul­ta­ter med ven­ner­nes og hep­pe på hin­an­den.

Der er mil­li­o­ner af bru­ge­re på ver­dens­plan.

Solgt for 575 mio. kr. til Un­der Ar­mour i fe­bru­ar 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.