Fle­re bi­li­ster sig­tet for ra­es

Jyllands-Posten - - KOMMENTAR -

Østjyl­lands Po­li­ti har den se­ne­ste tid få­et fle­re an­mel­del­ser fra be­kym­re­de be­bo­e­re på Aar­hus Ø, der op­le­ver, at man­ge bi­li­ster kø­rer for hur­tigt, la­ver hjul­spind og kø­rer ha­s­ar­de­ret.

Ud fra vid­neud­sagn, fo­tos og vi­deo­op­ta­gel­ser har po­li­ti­et fo­re­lø­bigt fun­det frem til fi­re bi­li­ster, der i na­er­me­ste frem­tid kan for­ven­te en sig­tel­se for at la­ve ”bur­nout” på as­fal­ten i Aar­hus Ø, op­ly­ser Østjyl­lands Po­li­ti.

5

Der kan og­så bli­ve ta­le om me­re al­vor­li­ge sig­tel­ser og hø­je er­stat­nings­krav for den øde­lag­te as­falt. I we­e­ken­den var fa­erds­els­be­tjen­te ude at må­le fart ved Aar­hus Ø.

I lø­bet af knap fi­re ti­mer blev 20 bi­li­ster må­lt til at kø­re for sta­er­kt – seks bi­li­ster kan se frem til et klip i kø­re­kor­tet.

Der vil i den kom­men­de tid fort­sat va­e­re øget fo­kus på fa­erds­len om­kring Aar­hus Ø, op­ly­ser po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.