He­le by­ens lø­be­fest

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

På op­le­vel­se: Aar­hus Cen­trum spa­er­res af søn­dag, og by­en kom­mer til at bli­ve ind­ta­get af 12.000 lø­be­re og 50.000 til­sku­e­re. Her kan man som til­sku­er op­le­ve et løb med en sa­er­lig form for un­der­hold­ning, lø­ben­de sight­se­e­ing og op­bak­ning til lø­bets del­ta­ge­re fra by­ens bor­ge­re. For en en­kelt dag bli­ver by­en for­vand­let til et sam­lings­punkt for fest­stem­te mo­tio­ni­ster og un­der­hold­ning. Aar­hus Mo­tion by­der for sy­ven­de gang vel­kom­men til de 21,097 ki­lo­me­ter, man kan kal­de for et halv­ma­rat­hon, og lø­ben­de kom­mer der un­der­hold­ning og op­le­vel­ser. Ru­ten ta­ger lø­ber­ne gen­nem en af­spa­er­ret midt­by. På ru­ten kom­mer lø­ber­ne for­bi byg­nin­ger som Aros, Mu­sik­hu­set og Rå­d­hu­står­net samt se­va­er­dig­he­der som Den Gam­le By, Aar­hus Dom­kir­ke, Dokk1 og Ti­vo­li Fri­he­den. Un­der­vejs er der sør­get for un­der­hold­ning. Der bli­ver skru­et op for mu­sik­ken, og der vil va­e­re dans, huj­en og hep­pe­kor som che­er­le­a­de­re til hor­nor­ke­stre og po­wer zo­nes, hvor der er fuld bla­es på mu­sik­ken. Der vil og­så va­e­re sam­ba­dan­se­re, dj’s og ro­ck­bands samt en tour ca­ra­va­ne, der ken­des fra de sto­re cy­kel­løb som Tour De Fran­ce. Tour Ca­ra­va­nen kø­rer for­an lø­ber­ne og sa­et­ter me­re end 40.-60.000 til­sku­e­re i den ret­te stem­ning.

POLFOTO

Igen i år sky­des Aar­hus Ci­ty Halv­ma­rat­hon igang for­an Mu­sik­hu­set, og de man­ge lø­be­re sen­des ud på en 21,097 ki­lo­me­ter lang lø­be­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.