Nyt ta­lent

Jyllands-Posten - - JP AARHUS -

Sce­nen: Dra­ma­tik­kens nye ta­len­ter vi­ses frem til en af­gangs­re­a­ding hos Den Dan­ske Sce­ne­kunstsko­les Aar­hus-af­de­ling. Linj­en for dra­ma­tisk skri­ve­kunst pra­e­sen­te­rer de nye dra­ma­ti­ke­re i Lil­le T på sko­len ons­dag og fre­dag, hvor publi­kum har mu­lig­hed for at op­le­ve va­er­ker med no­get på hjer­te fra nyud­dan­ne­de dra­ma­ti­ke­re. Man kan op­le­ve va­er­ker som “Ali­ce”, “Skal man ha­ve plads­bil­let?”, “O/K” fre­dag. Ons­dag er der “An­gå­en­de El He­di Ben Sa­lem” og “Ger­tr­ud”. Bil­let­ter er gra­tis og skal ik­ke for­ud­be­stil­les.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.