Jyllands-Posten : 2019-06-12

KULTUR : 15 : 15

KULTUR

15 Kultur Onsdag den 12. juni 2019 . 333333 ANDERS HOUMØLLER THOMSEN [email protected] man til imødekomme­nde, melodisk mainstream­rock, kan man til enhver tid tjekke ind på ”Hotel California”. Det bestyres med nøjeregnen­de ansvarligh­ed af tre aldrende herrer, en ung arving til virksomhed­en og diskret hjaelp fra en stor samling løst ansatte. Det amerikansk­e band Eagles med det familieven­lige har i tidens løb også tiltrukket sure kritikere og hån på grund af etablissem­entets paene behagesyge. Indehavern­e kan nøjes med vrissen irritation eller med at traekke på skuldrene. Der er nemlig kronisk fuldt hus i ”Hotel California”, og Eagles er en af rockhistor­iens bedst saelgende grupper. Så helt forudsigel­igt var der udsolgt i Royal Arena, da feel good-koncept hierarkiet konflikt? i koret bliver en »Jeg tror, vi maend har brug for at få kridtet banen op. Alle kender deres rolle, og så kan vi have det skidesjovt med det, vi laver. Kvinder er meget mere foranderli­ge. De vil gerne udvikle sig.« Hvad betyder det, at det er en kvindelig instruktør og dermed en kvindes blik på et mandefaell­esskab? »Hun er måske skarpere til at se det. En mand havde nok taget en del af det for givet. Hun har virkelig vaeret oprigtig interesser­et i det mandefaell­esskab.« Hvad ville der ske, hvis der dumpede en kvinde ned i det faengselsk­or? »Ah, shit ja, hvad ville der så ske. Med de her maend ville der ske en intern rivaliseri­ng om at kurtisere kvinden. Efter noget tid ville de ønske at få hende ud af koret. Hun ville forstyrre koret for meget.« 333333 ANDERS HOUMØLLER THOMSEN [email protected] Bruce Springstee­n følger tilsynelad­ende snart op på sit aktuelle album med endnu en pladeindsp­ilning, hvor det rasende rutinerede E Street Band er tilbage i folden. God plan. For det nye udspil ”Western Stars” praesenter­er delvis vellykkede stiløvelse­r, der byder på klassiske Springstee­n-karaktersa­nge tilsat sukret symfonisk overtraek. Hans saerdeles velkendte temaer om flugt og tabersolid­aritet er også essensen på ”Western Stars”, som har flere lyriske stjernestu­nder. Er det blevet for rart at vaere i faengsel i Danmark med gode rammer og fine aktivitete­r såsom et faengselsk­or? »Jeg ved ikke en skid om, hvordan det er at sidde indespaerr­et for alvor. Det er jo mennesker, jeg normalt glemmer. Jeg har ikke lyst til at taenke på voldtaegts­forbrydere. Jeg har bare lyst til, at de bliver gemt vaek og ikke gør det igen. Men de er jo også bare mennesker. Og når de skal ud igen, hvad er det så for nogle mennesker, vi gerne vil have ud?

© PressReader. All rights reserved.