Al­ve­o­ler

A

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Lun­ger­ne hos en vok­sen per­son har en sam­let over­fla­de på ca. 50 m2 – det sva­rer til en fjer­de­del af en ten­nis­ba­ne! At pak­ke alt ind i din bryst­kas­se er no­get af en be­drift, og det kan krop­pen kla­re med struk­tu­rer, der kal­des al­ve­o­ler (lun­ge­blæ­rer). De lig­ner bit­tes­må dru­e­kla­ser, der lig­ger tæt­pak­ket in­de i lun­ger­ne, og her ud­nyt­ter de plad­sen mak­si­malt. Når du ta­ger en indån­ding, fyl­des de med luft. Over­fla­den på lun­ge­blæ­rer­ne er kun én cel­le tyk og er om­gi­vet af ka­pil­læ­rer, som er de mind­ste blodå­rer i kredslø­bet. Når du træk­ker vej­ret, frag­tes oxy­gen og kul­dioxid gen­nem over­fla­den og til/fra blo­det.

Gas­ud­veks­ling

På over­fla­den af al­ve­o­ler­ne ud­veks­les gas­ser­ne oxy­gen og kul­dioxid – de frag­tets ind el­ler ud af ka­pil­læ­rer­ne ved hjælp af dif­fu­sion.

Rø­de blod­le­ge­mer

Dis­se cel­ler be­væ­ger sig igen­nem ka­pil­læ­rer­ne en og en. Un­der­vejs op­ta­ger de oxy­gen og ud­skil­ler kul­dioxid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.