Bryst­kas­se

B

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Den­ne ind­ven­di­ge rust­ning be­skyt­ter dit hjer­te og di­ne lun­ger og spil­ler en livsvig­tig rol­le i for­hold til at for­sy­ne din krop med oxy­gen. Bryst­kas­sen har i alt 24 bu­e­de knog­ler, ri­b­be­ne­ne, som sid­der par­vis fast til ryg­hvirv­ler­ne.

De øver­ste syv af dis­se par kal­des »æg­te ri­b­ben«, og de er fæst­net til bryst­be­net. De næ­ste tre par fæst­ner sig for­til til bru­sken på det ri­b­ben, der lig­ger ovenover. De ne­der­ste to når ik­ke frem til bryst­be­net, men en­der blindt. De kal­des of­te for »fly­den­de ri­b­ben«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.