Lym­fe­sy­ste­met

l

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

De fle­ste af os ken­der nok til kredsløbs­sy­ste­met, der trans­por­te­rer blod rundt i krop­pen, men vi har og­så et an­det sæt af årer, som vi of­te glem­mer. Lym­fe­sy­ste­met op­sam­ler væ­ske fra væ­vet og sen­der det til­ba­ge i blo­det via årer i bry­stet. Immunforsvaret bru­ger des­u­den lym­fe­sy­ste­met til at over­vå­ge og be­kæm­pe in­fek­tio­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.