Po­da­gra

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

pPo­da­gra er det sam­me som urin­sy­re­gigt og kan gi­ve vold­som­me smer­ter og hæ­vel­se i ud­sat­te led. Smer­ter­ne op­står plud­se­ligt, ger­ne om nat­ten, og ram­mer of­te sto­retå, an­k­ler og al­bu­er. I de fle­ste til­fæl­de hæ­ver led­det og bli­ver rødt og varmt, og an­fal­det kan va­re i over en uge.

Når du for­dø­jer vis­se mad­va­rer, kan der op­ho­be sig urin­sy­re i blo­det. Urin­sy­ren kan dan­ne krystal­ler i de en­kel­te led og fø­re til urin­sy­re­gigt. Jo me­re urin­sy­re du har i blo­det, de­sto stør­re ri­si­ko er der for be­tæn­del­se og smer­ter i led­dene Over­vægt, di­a­be­tes og for­hø­jet blod­tryk kan bi­dra­ge til for me­get urin­sy­re.

For at dul­me smer­ter og hæ­vel­se kan man læg­ge is (f.eks. en po­se fros­ne ær­ter) på det an­greb­ne led. Me­di­cin kan fore­byg­ge og stop­pe an­fald, og vis­se æn­drin­ger i din livs­stil kan gø­re en for­skel. Iføl­ge ny­e­re re­u­ma­to­lo­gisk forsk­ning kan det hjæl­pe at und­gå mad­va­rer som ind­mad, fisk og vildt samt al­ko­hol. Det er mad- og drik­ke­va­rer, som er ri­ge på purin.

Ting, som kan øge urin­sy­ren i blo­det:

· rødt kød, vildt og ind­mad fisk og skald­dyr

· suk­ker

· al­ko­hol, især øl og spi­ri­tus

· vand­dri­ven­de me­di­cin

· ace­tylsa­li­syl­sy­re (Treo , Ko­di­mag­nyl m.fl.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.