Stem­mebån­det

s

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Stem­mebån­de­ne er mem­bran­fol­der, som lig­ger i larynx, alt­så stru­be­ho­ve­det. De kan bru­ges til at æn­dre luft­strøm­men ud af lun­ger­ne, så vi kan ta­le , rå­be el­ler syn­ge. Stem­mebån­de­ne vi­bre­rer, når luf­ten pas­se­rer igen­nem åb­nin­gen mel­lem fol­der­ne, og det er det­te, der la­ver lyd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.