Tun­gen

t

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Tun­gen er en kraf­tig mu­skel med fle­re vig­ti­ge funk­tio­ner. Den er af­gø­ren­de for, at vi kan tyg­ge, syn­ke, ta­le og hol­de mun­den ren, men dens stør­ste op­ga­ve er imid­ler­tid at sma­ge.

De små tap­per på tun­gen er ik­ke ba­re smagsløg. De kal­des for pa­pil­ler, og der fin­des fi­re for­skel­li­ge ty­per. Al­ler­ba­gerst på tun­gen har du de vold­for­me­de pa­pil­ler ( pa­pil­lae val­la­te), som hver har ca. 250 smagsløg. På si­den sid­der de blad­for­me­de pa­pil­ler ( pa­pil­lae fo­li­a­te), som har ca. 1.000 smagsløg hver. På top­pen har du pa­pil­lae fun­gi­for­mes med he­le 1.600 smagsløg hver.

Re­sten af tap­per­ne, der dæk­ker det me­ste af tun­gen, kal­des for trå­d­for­me­de pa­pil­ler ( pa­pil­lae fi­li­for­mes), og de har in­gen smagsløg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.