Vagus­ner­ven

v

Kroppen 3 - - Fra A Til Å I Menneskekroppen -

Vagus be­ty­der »van­dren­de« og har lagt navn til den­ne ner­ve, for­di den »van­drer« rundt i he­le krop­pen. Den stræk­ker sig fra kra­ni­et, ned over hal­sen, gen­nem bryst­hu­len, til or­ga­ner­ne i bu­gen og helt ned til tæ­er­ne.

Vagus­ner­ven op­da­ger be­tæn­del­ses­til­stan­de i væ­vet og gi­ver be­sked til hjer­nen, som sen­der be­tæn­del­ses­dæm­pen­de stof­fer di­rek­te til­ba­ge gen­nem sam­me ner­ve. Det­te kal­des for den in­f­lam­ma­to­ri­ske re­fleks.

Når vagus­ner­ven bli­ver sti­mu­le­ret, slår hjer­tet lang­som­me­re, og den in­f­lam­ma­to­ri­ske re­fleks øges. Det­te kan gø­res med en lil­le pa­ce­ma­ker, som gi­ver elek­trisk sti­mu­li, men det kan og­så gø­res ved at ta­ge dy­be og lang­som­me indån­din­ger. Seks indån­din­ger i mi­nut­tet gi­ver den stær­ke­ste sti­mu­li af vagus­ner­ven.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.