Vi krym­per i lø­bet af da­gen

Tyng­de­kraf­ten er skyld i, at du kan bli­ve mel­lem en og tre cm kor­te­re, når ry­gra­den har bå­ret dig igen­nem en hel dag.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Imel­lem hvirv­ler­ne i ry­gra­den lig­ger små be­væ­ge­li­ge brusk­ski­ver, som i mid­ten har en stød­dæm­pen­de, gelé­ag­tig væ­ske. Den­ne væ­ske fly­der lidt ud i lø­bet af da­gen, for­di ryg­gen be­la­stes, og kom­mer om nat­ten kom­mer på plads igen. Det­te be­vir­ker, at du kan væ­re mel­lem 1 og 3 cm kor­te­re om af­te­nen end om mor­ge­nen.

»Kra­ni­et be­står fak­tisk af syv for­skel­li­ge pla­der, når vi bli­ver født«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.