Hvad er hik­ke?

Kroppen 3 - - Anatomi -

Hik­ke er en ufri­vil­lig kram­pe i mel­lem­gul­vet, som kan op­stå af en ræk­ke for­skel­li­ge år­sa­ger. Det kan væ­re, at du spi­ser el­ler drik­ker for hur­tigt, får en pludselig æn­dring i kro­p­stem­pe­ra­tu­ren el­ler får stød.

Nog­le for­ske­re har an­ty­det, at hik­ke hos for tid­ligt fød­te ba­by­er – som of­te hik­ker me­get me­re end an­dre ba­by­er – skyl­des de­res un­der­ud­vik­le­de lun­ger. Hik­ke kan og­så væ­re et evo­lu­tio­nært levn, idet hik­ke hos men­ne­sker min­der om, når am­fi­bi­er su­ger vand og luft ind i gæl­lene for at træk­k­ke vej­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.