Hvad er mus­k­ler­ne la­vet af?

Kroppen 3 - - Anatomi -

Mus­k­ler­ne be­står af fle­re cy­lin­der­for­me­de fi­bre, som sty­rer og træk­ker de­le af krop­pen sam­men. Dis­se fi­bre er bun­det sam­men i bund­ter. Hvert mu­skel­fi­ber­bundt er dæk­ket af en hin­de, som hed­der pe­ri­my­si­um. En­de­lig er mu­skel­fi­ber­bund­ter­ne i mus­k­len om­slut­tet af end­nu en hin­de – epi­my­si­um – som hol­der bund­ter­ne sam­men.

Blodå­rer og ner­ver er truk­ket igen­nem bin­de­væ­vet for at gi­ve ener­gi til mus­k­ler­ne, og for at de kan sen­de be­ske­der til­ba­ge til hjer­nen. Mus­k­ler som bi­ceps og tri­ceps er fæst­net til ske­let­tet med se­ner, så mus­k­ler­ne kan be­væ­ge de de­le af krop­pen, vi øn­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.