At Ar­te­ri­er­nei er un­der tryk!

Kroppen 3 - - Anatomi -

Ar­te­ri­er­ne tå­ler alt det tryk, som hjer­tet gi­ver, og le­ve­rer oxy­gen­rigt blod til de ste­der, der be­hø­ver det, 24 ti­mer i døg­net. Væg­ge­ne i ar­te­ri­er­ne har ela­sti­ske mus­k­ler, som gør, at de kan stræk­ke sig og træk­ke sig sam­men, alt ef­ter det va­ri­e­ren­de tryk fra hjer­tet. For­di tryk­ket er højt, er der ik­ke be­hov for ven­ti­ler som i ve­ne­sy­ste­met med dets la­ve tryk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.