Hvad er der i blod?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Det er jer­net i de rø­de blod­le­ge­mer, der gør blo­det rødt . Fjer­ner man dis­se blod­cel­ler, er der en van­d­ag­tig, gul­lig op­løs­ning kal­det plas­ma til­ba­ge. Plas­ma­et trans­por­te­rer al­le slags cel­le­ty­per og in­de­hol­der og­så suk­ker, fed­tar­ter, pro­te­i­ner og sal­te. De vig­tig­ste cel­le­ty­per er rø­de blod­le­ge­mer (dan­net af jern og hæ­mog­lo­bin, som fø­rer oxy­gen rundt i krop­pen), hvi­de blod­le­ge­mer (som be­kæm­per in­fek­tio­ner fra bak­te­ri­er, virus og svam­pe) og blod­pla­der (små cel­le­frag­men­ter, som gør, at blo­det ko­agu­le­rer og stop­per blød­nin­ger fra sår).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.