Et helt unikt or­gan

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Le­ve­ren hånd­te­rer en enorm mæng­de blod. Den er helt unik, for­di den har to blod­for­sy­nin­ger. 75% kom­mer di­rek­te fra tar­men (via po­rtå­ren). Tar­men frag­ter næ­rings­stof­fer fra for­dø­jel­sen, som le­ve­ren for­ar­bej­der og om­dan­ner til ener­gi. Re­sten kom­mer fra hjer­tet via le­ve­rar­te­ri­en (som for­gre­ner sig fra aor­ta) og frag­ter oxy­gen, som le­ve­ren har brug for for at pro­du­ce­re den­ne ener­gi. Blo­det fly­der i bit­tes­må pas­sa­ger mel­lem le­ver­cel­ler­ne, hvor de man­ge me­ta­bol­ske funk­tio­ner op­står. Der­ef­ter for­la­der blo­det le­ve­ren via po­rtå­ren og strøm­mer vi­de­re ind i den stør­ste ve­ne i krop­pen: den ned­re hul­ve­ne.

»Le­ve­ren ned­bry­der og­så blod­cel­ler og re­cir­ku­le­rer hor­moner som f.eks. adre­na­lin«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.