En ke­misk fa­brik

De­le­ne, der ud­fø­rer le­ve­rens op­ga­ver.

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Le­ve­ren fun­ge­rer som en ke­misk fa­brik, som om­dan­ner små mo­le­ky­ler, den får fra tar­men via blo­det, til sto­re kom­plek­se mo­le­ky­ler. Le­ver­væ­vet er ind­delt i man­ge små lap­per – seks­kan­te­de struk­tu­rer med blod­kar og si­nu­soi­der. Si­nu­soi­der­ne er de spe­ci­a­li­se­re­de om­rå­der, hvor blod kom­mer i kon­takt med he­pa­to­cyt­ter. Det er der, le­ve­rens bi­o­lo­gi­ske pro­ces­ser fin­der sted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.