Gal­de­blæ­ren

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Gal­de er en mørk, grøn sli­met væ­ske, som bli­ver pro­du­ce­ret i he­pa­to­cyt­ter­ne og bi­dra­ger til at for­dø­je fedt. Den lag­res i et re­ser­voir, som sid­der på un­der­fla­den af le­ve­ren, for at bli­ve brugt, når det er nød­ven­digt. Det­te re­ser­voir kal­des for gal­de­blæ­ren, og her kan der dan­nes sten, så­kald­te gal­de­sten. Om­kring 10% af al­le mænd og 20% af al­le kvin­der me­nes at ha­ve gal­de­sten, så det er gan­ske al­min­de­ligt. Men gal­de­sten kan gi­ve sto­re smer­ter. Fjer­nel­se af gal­de­blæ­ren er en af de hyp­pig­ste kirur­gi­ske ope­ra­tio­ner, og langt de fle­ste fjer­nes ved kik­ker­to­pe­ra­tion. De fle­ste pa­tien­ter kla­rer sig fint uden gal­de­blæ­ren og vil slet ik­ke mær­ke, at den er væk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.