Hvor sund er din ma­ve?

Kroppen 3 - - Vidste Du At? -

Hvor sund din tarm­fl­ora egent­lig er, af­hæn­ger i høj grad af, hvad du spi­ser. Bå­de pre­bi­o­ti­ka og pro­bi­o­ti­ka har en po­si­tiv ef­fekt på dit per­son­li­ge mi­kro­biom, men hvad er egent­lig for­skel­len på de to?

Pro­bi­o­tisk mad in­de­hol­der le­ven­de bak­te­ri­er, som hjæl­per dit for­dø­jel­ses­sy­stem. Mad, der er la­vet ved hjælp af gæ­ring – en pro­ces, hvor na­tur­ligt fo­re­kom­men­de bak­te­ri­er i ma­den be­gyn­der at for­dø­je til­gæn­ge­ligt suk­ker – in­de­hol­der me­get pro­bi­o­ti­ka. Ek­semp­ler på sådan mad er yog­hurt, sur­kål og en­kel­te oste.

Pre­bi­o­tisk mad in­de­hol­der me­get af en­kel­te fi­ber­ty­per, som vi ik­ke kan for­dø­je, men som er god næ­ring for bak­te­ri­er­ne i tar­men. Selv om al pre­bi­o­ti­ka er fi­ber, er ik­ke al fi­ber pre­bi­o­ti­ka. Man­ge grønt­sa­ger, bælg­frug­ter, kornsor­ter og nød­der in­de­hol­der fi­ber, som hol­der tarm­fl­ora­en sund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.